Kastelurampit

Pöytien päällä liikkuu kasteluramppi, jonka nopeus ja kastelukertojen määrä on helposti ohjattavissa. Ramppi voi saada ohjauksensa myös kasvihuoneen ilmastonsäätelyjärestelmästä (esim. Priva tai Hortimax tai vastaava).

Irrigation Boom 02