Kiertokastelujärjestelmät

Kastelujärjestelmässä kasteluvesi annostellaan kasvukouruihin painekompensoitujen tippusuuttimien avulla, mikä mahdollistaa lannoiteveden tarkan annostelun kourukohtaisesti. Veden syöttö voidaan myös katkaista ilman viivettä intervallikastelua ajatellen.

Kiertokastelujärjestelmät pyritään tyypillisesti pitämään varsin pieninä, yleensä yksi järjestelmä kattaa noin 3-4 kasvatuslinjaa (riippuu linjan koosta). Tällä pyritään minimoimaan tautiriskejä sekä mahdollistetaan eri lannoitereseptien käyttö eri linjoissa.

Irrigationsystem03

Kouruista valuva vesi kerätään rosterikouruun, josta se johdetaan paluuvesisäiliöihin. Muoviset (PE) paluuvesisäiliöt sijaitsevat kasvatuslinjojen alla samoin kuin pumppuyksikkökin mahdollisen lannoitejärjestelmän kanssa. Säiliöistä vesi pumpataan suodatinjärjestelmään, joka koostuu hiekkasuodattimesta, sekä lamellisuodattimista. Eri desifiointilaitteiden käyttö on myös mahdollista, esim. kuparointi yms. Ohjausjärjestelmä tarkkailee hiekka- ja lamellisuodattimien välistä paine-eroa, jonka kasvaessa hiekkasuodatimet huuhdellaan automaattisesti. Suodattimilta vesi palautuu kastelujärjestelmän tippuputkiin ja vettä voidaan johtaa pH ja EC mittauksen ja lannoiteannostelun kautta takaisin paluuvesisäiliöihin.

Irrigation system 01